Tuesday, June 14, 2011

MISI dan VISI Sekolah

MISI SEKOLAHSMK BATU KAWAN BERUSAHA SECARA KOLEKTIF, TERANCANG DAN BERTERUSAN BAGI MENCAPAI VISI SEKOLAH DENGAN PROGRAM YANG BERKESAN BERMATLAMATKAN PENINGKATAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN, AKADEMIK, KEGIATAN KOKURIKULUM, KEROHANIAN DAN SAHSIAH.VISI SEKOLAHSMK BATU KAWAN BERJAYA MENJANA MODAL INSAN YANG CEMERLANG PADA TAHUN 2015

COUNTDOWN!

UPDATED!